Dujų detektoriai

Degiosios dujos, sprogiosios dujos

Tai degios ir sprogios dujos, kurios susimaišiusios su oru (deguonimi), sudaro sprogų ir degų mišinį. Degių ir sprogių dujų savybes apibūdina - *GHS. Pavojingų medžiagų (esančių dujinėje būsenoje) savybės nurodomos esant standartiniam atmosferos slėgiui (101,3 kPa) ir 20 °C aplinkos temperatūrai. LEL – Lower Explosive Limit arba lietuviškai tai yra ASR – Apatinė Sprogumo Riba. Tai riba, kai degių dujų kiekis ore (susidaro degus mišinys) pasiekia pakankamą koncentraciją mišiniui sprogti ar užsidegti nuo menkiausio užsiliepsnojimo šaltinio. *GHS: pasaulinė suderintoji cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema. *GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals.

Nuodingosios dujos

Tai nuodingos dujos, kenkiančios žmogaus biologinei funkcijai. Nuodingosios dujos ir jų poveikis žmogaus organizmui matuojamas ir išreiškiamas ribinėmis vertėmis. Ribinės vertės nustatomos manant, kad darbuotojai su tokiomis medžiagomis dirba aštuonias valandas per dieną, 40 valandų per savaitę. Tokiu būdu ribinės vertės skirtos apsaugoti darbuotojo sveikatą nuo neigiamo poveikio, kai asmuo dirba pilną darbo dieną ir kiekvieną dieną. Ribinės vertės gali būti nustatomos ir individualiai, atsižvelgiant į darbo bei nuodingų dujų specifiką. Svarbiausia tokiose situacijose yra nuolatos matuoti nuodingųjų dujų koncentraciją ore ir užfiksavus padidintą koncentraciją – nedelsiant imtis apsisaugojimo priemonių.

Deguonies trūkumas

Žmogui įprasta deguonies koncentracija aplinkos ore yra maždaug 21 %. Tais atvejais kai deguonies koncentracija ore sumažėja – kyla pavojus žmogaus sveikatai. Deguonies koncentracija ore gali sumažėti dėl: metalų oksidacijos proceso, mikroorganizmų veiklos arba kai deguonį išstumia kitos dujos (pvz., N2 ir Ar). Tokiais atvejais yra apsunkinamas žmogaus organizmo funkcionavimas (nepakankamas deguonies kiekis). Akivaizdus poveikis žmogaus kūnui matomas tais atvejais, kai deguonies koncentracija ore sumažėja iki maždaug 18 %. Tai apsunkintas kvėpavimas, silpnumas,dezorientacija, galvos svaigimas ir kitos indikacijos. Mirtina deguonies koncentracija ore yra laikoma: 6–8 %

 

Dujų detektoriai ir dujų analizatoriai Dujų koncetracijos davikliai ir dujų nuotėkio detektoriai