EXZONA

EXZONA

EXZONA prekinis ženklas sukurtas dar 2006 metais. Tuo metu, bendrovėje "Pramoniniai automatikos komponentai" buvo įsteigtas SPROGIŲ APLINKŲ skyrius, kuris vėliau ir buvo pavadintas EXZONA. Skyriaus veikla buvo orientuota į naftos, chemijos ir kitas pramonės šakas, kuriose nuolat arba dažnai susiduriama su sprogių atmosferų keliamu pavojumi.

Pradžioje veikla buvo orientuota į saugaus išpildymo (Ex) elektrotechninės ir automatinės įrangos pardavimą. Vėliau, apie 2008 metus pradėjome teikti ir pirmąsias paslaugas, susijusias su sprogiomis aplinkomis.

Įvertinus užsakovų pasitikėjimą bei poreikį, 2013 metais buvo nuspręsta stiprinti EXZONA ženklu pažymėto SPROGIŲ APLINKŲ skyriaus veiklą. Šiuo tikslu, 2014 metais įsteigėme atskirą uždarąją bendrovę "Sprogi zona".

Nuo 2018-10-03 įmonė pakeitė pavdinimą į EXZONA, UAB

Šiandien UAB "Sprogi zona" vysto veiklą pagrindinėmis dvejomis kryptims:

  • a) tiekia elektrotechninę ir automatinę įrangą sprogioms aplinkoms
  • b) teikia specializuotas paslaugas: ATEX mokymai, techninis auditas, rizikų vertinimas, sprogių zonų nustatymas, elektrinis vamzdynų šildymas, kitos paslaugos ir konsultacijos.

 

Daugiau apie paslaugas skaitykite čia. PASLAUGOS

Įmonė sėkmingai veikia Lietuvos ir Latvijos teritorijoje.