EXZONA

EXZONA

- 2006 m. EXZONA prekinis ženklas sukurtas dar 2006 metais. Tuo metu, bendrovėje "Pramoniniai automatikos komponentai" buvo įsteigtas SPROGIŲ APLINKŲ skyrius. Skyriaus veikla orientuota į naftos, chemijos ir kitas pramonės šakas, kuriose nuolat arba dažnai susiduriama su sprogių atmosferų keliamu pavojumi. Pradžioje veikla buvo orientuota į saugaus išpildymo (Ex) elektrotechninės ir automatinės įrangos pardavimą. Svetainė: www.exzona.lt

- 2007 m. Tapome išskirtiniu BARTEC GmbH atstovu Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. BARTEC – vienas iš didžiausių Europos ATEX įrangos gamintojų.

- 2008 m.  Pradėjome teikti ir pirmąsias paslaugas, susijusias su sprogiomis aplinkomis. Sprogių zonų klasifikavimas, sprogimo rizikų vertinimas, ATEX mokymai ir kitos paslaugos.

- 2013 m. Įvertinus užsakovų pasitikėjimą bei poreikį, nuspręsta stiprinti SPROGIŲ APLINKŲ skyriaus veiklą. Registruojamas naujas EXZONA prekinis ženklas.

- 2014 m. SPROGIŲ APLINKŲ padalinio pagrindu įsteigiama specializuota uždaroji akcinė bendrovė "Sprogi zona" UAB. Svetainė: www.sprogizona.lt

- 2018 m. Siekiant tiksliau atspindėti įmonės veiklos kryptis ir produktus, "Sprogi zona" UAB pakeitė pavadinimą į EXZONA, UAB.

- 2019 m. EXZONA, UAB išplečia teikiamų paslaugų krepšelį ir geografiją. Šiuo tikslu startuoja tarptautinė svetainė: www.hazop.eu

- 2021 m. Tapome išskirtiniu Rikien Keiki atstovu Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Riken Keiki – vienas iš didžiausių ir moderniausių dujų setektorių gamintojų pasaulyje.

Šiandien EXZONA, UAB vysto veiklą pagrindinėmis dvejomis kryptims:

  • a) tiekia pramoninę elektrotechninę ir automatinę įrangą:  www.exzona.eu
  • b) teikia specializuotas procesų saugos paslaugas:  www.hazop.eu